Jogi információk


Ezen az oldalon a honlappal és az e-bolttal kapcsolatos leggyakrabban felmerülő kérdésekre adunk választ!

- Jogi információk:

A webáruházat a Webslider Kft üzemelteti. Cégjegyzék szám: Cg.01-09-937986, Adószám: 22663557-2-42, Közösségi adószám: HU 22663557, cím: 1164 Budapest, Szabadföld út 66. A céget bejegyző bíróság: Fővárosi bíróság mint cégbíróság.

Elérhetőség: info@windsurfing.hu tel: 06 20 496 4656. Postacím: 2040 Budaörs, Hegyalja u. 85., Webslider Kft.
Kapcsolattartó személy neve: Takács Máté

A weboldalon kötött szerződések nyelve magyar. A szerződések írásban kötött szerződésnek minősülnek, iktatjuk őket, és azok a későbbiekben visszakereshetők.

- A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai:

A vásárolt áruk tulajdonságait és jellemzőit a konkrét árucikk nagyított képe mellett találja meg részletesen. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk.

A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból, programhibákból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget.

Weboldalunkon a vásárlás nem regisztrációhoz kötött. A megrendelés folyamán megadott adatokat, illetve a regisztrált felhasználók adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át.

- A termék cseréje, elállási jog.

Abban az esetben, ha Ön el kíván állni megrendelésétől, azt a 17/1999. kormányrendeletben részletesen rögzített feltételek mellett megteheti. A kormányrendelet szövege letölthető innen >> (PDF formátum)

Az elállás joga

A Windsurfing.hu-t üzemeltető Webslider Kft. (eladó) minden itt vásárolt termékére cserejogot ad. Az árut csak eredeti, használatlan állapotban vesszük vissza. Az árut becseréljük, vagy visszautaljuk az árát.

Ebben az esetben az eladó köteles a vevő által kifizetett összeget legkésőbb az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.

Az eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.
Az elállási jog indoklás nélkül gyakorolható, írásban és telefonon is.
Az elállási jog az áru átvételét követő 14 naptári napon (vagy 8 munkanap) belül gyakorolható .
Írásban történő elállás esetén kérjük a nyilatkozatot az áru átvételét követő 8 munkanapon belül elküldeni.
Az elállási joggal élő vásárlónak kötelessége a saját költségén visszajuttatni a terméket a webáruház üzemeltetőjének.

Termékkínálat meghatározása:

Weboldalunk fő profilja a windsurf felszerelések és hozzá tartozó kiegészítők, alkatrészek forgalmazása.

Az új termékekre általában 1 év garanciát vállalunk. Amennyiben a garancia az adott termékre ettől eltér, a termék leírásában erre felhívjuk a figyelmet.

Adatvédelmi szabályzat

A Webslider Kft, mint a www.windsurfing.hu üzemeltetője,( a továbbiakban adatkezelő ) a jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről.
A Webslider Kft. elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt. Társaságunk a személyes adatok kezelése során a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, valamint a jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezelési elvek és elvárások betartásával jár el.
Jelen tájékoztatóval az a célunk, hogy biztosítsuk Önnek valamennyi szükséges információt ahhoz, hogy személyes adatainak kezeléséről tájékozott döntést hozhasson.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza az adatkezelés legfontosabb szabályait. Kérjük, amennyiben a jelen tájékoztatóból nem egyértelmű az Ön számára a szabályozás, úgy a mellékelt linken található törvényt tekintse át, vagy forduljon adatkezelési szakemberünkhöz.
Az adatok kezelője az Webslider Kft ( székhely: 1164 Budapest Szabadföld út 66., info@windsurfing.hu )

Adatkezelési munkatárs : név: Takács Máté e-mail: info@windsurfing.hu

1. Az adatkezelés alapelvei:
- Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
- Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
- A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
- Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

2. Az adatgyűjtés ténye és a kezelt adatok és az érintettek köre
Az adatkezelő az internet technikai jellemzői miatti a honlap megtekintése során (a technikai működés miatt) automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál.
Egyes esetekben a rendszer olyan személyes adatok megadását kérheti, mint a felhasználó neve, címe, születési dátuma, neme, e-mail címe stb. Ezekre többek között pályázati/promóciós jelentkezések, e-mailben vagy más csatornán folytatott kommunikáció vagy regisztrációt/előfizetést igénylő szolgáltatások esetén van szükség. Ha szeretne felkerülni a levelezőlistánkra, ehhez az Ön beleegyezését kérjük. Előfordulhat az is, hogy harmadik féllel kapcsolatos adatokat gyűjtünk Öntől, például abban az esetben, ha a honlap lehetővé teszi elektronikus képeslapok küldését, mivel ilyenkor szükségünk van a címzett nevére és e-mail címére.
Az ilyen adatokat kizárólag a megadott célra használjuk fel (ebben az esetben az elektronikus képeslap elküldésére), és az adatkezelő a továbbiakban semmilyen formában nem lép kapcsolatba a harmadik féllel, kivéve abban az esetben, ha a kérdéses harmadik fél maga veszi fel velünk a kapcsolatot.

A honlapra való látogatásaival kapcsolatos adatok gyűjtését úgynevezett cookie-k használatával végezzük. A cookie-k használatának módjáról a következőkben olvashat.

Amikor megnyitja webhelyünket, rögzítjük az úgynevezett "kattintási adatfolyamot" (kiszolgáló címe, tartomány neve stb.). Ezek az adatok az Ön által (például regisztrálás útján) megadott információkkal együtt lehetővé teszik számunkra, hogy elemezzük felhasználóink preferenciáit, és testreszabott tartalmat vagy felületet biztosítsunk számukra.
3. Az adatkezelés jogalapja
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény az adatkezelő jogosult kezelni a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az ott meghatározott alapelvek és rendelkezések betartásával.
4. Az adatkezelés célja és felhasználási köre
Az Önnel kapcsolatos adatokat a hatályban lévő adatvédelmi törvényeknek és a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően rögzítjük, használjuk fel és védjük. Személyes adatait elsődlegesen termékek és szolgáltatások biztosítására használjuk fel, például a következő módokon:

Termékekkel, ajánlatokkal és hírekkel kapcsolatos információk/anyagok küldése e-mailben vagy SMS-ben. Ezek az információk az adatkezelő és/vagy gondosan megválogatott kereskedelmi partnerei termékeivel, akcióival vagy közleményeivel lehetnek kapcsolatosak. Ilyen üzeneteket csak akkor küldünk, ha Ön beleegyezett abba, hogy hajlandó az adatkezelőtől származó e-maileket és/vagy SMS-eket fogadni. Ha a továbbiakban nem kíván e-maileket és/vagy SMS-eket kapni, vagy ha módosítani szeretné személyes adatait, illetve törölni szeretné azokat az adatbázisunkból, nyissa meg alábbi linket és vegye ki a pipát a "szeretnék hírlevelet kapni mezőből".

A honlap látogatási statisztikáinak elemzése és látogatóink érdeklődési körének jobb megismerése mind általános, mind személyes szinten, hogy jobban megértsük ügyfeleink igényeit, és ezáltal jobb termékeket és szolgáltatásokat kínálhassunk, továbbá az Ön érdeklődésének leginkább megfelelő tartalmakat, funkciókat és promóciókat biztosíthassunk.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli.
5. Az adatkezelés időtartama
A naplózott és a személyes adatokat az adatkezelő határozatlan időre folyamatosan tárolja, legfeljebb az adatkezelő társaság megszűnéséig - de azokat az alábbiakban részletezet módon kérésre bármikor - törli. Az adatkezelő társaság jogutód nélküli megszűnésével egyidejűleg az adatok törlésre kerülnek.
6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők, személye, hozzáférők köre, adatfeldolgozók
A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.
Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem továbbít. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.
7. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés
A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén, illetve info@windsurfing.hu címén.

Tiltakozás a személyes adat kezelése ellen.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
- törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha az érintett az adatkezelőnek a fentiek alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
Ha az adatkezelő a fenti értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
A bírósági jogérvényesítés részletes szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22.§.-a tartalmazza.

8./ Adatok felfedése külső felek számára
Az adatkezelő külső felek számára semmilyen formában nem értékesít vagy adja tovább a felhasználó személyes adatát anélkül, hogy a hatályos adatvédelmi törvényeknek megfelelően ehhez előbb beleegyezést ne kérne. Az adatkezelő minden munkatársa és megbízottja elkötelezettséget vállalt a személyes adatok védelme mellett, és az adatkezelőhöz hasonló adatvédelmi szabályzatok alapján járnak el. Az adatok átadhatók olyan webtárszolgáltató partnerek és egyéb felek számára, akik az adatkezelő segítségére vannak a webhely tervezésében és működtetésében, a szolgáltatások teljesítésében (például a nyeremények és áruk kiszállítása) vagy az adatok elemzésében. Ezek a felek az Ön személyes adatait kizárólag a rájuk bízott feladat elvégzéséhez használják fel, és kötelezettséget vállalnak az adatok védelmére. Az adatkezelő a személyes adatokat ezenkívül a törvény által megkövetelt esetekben is kiadja.
9./ Külső felekre mutató hivatkozások és a Cookie-k használata
Az felhasználó kényelme, valamint a honlap használhatóságának javítása érdekében az adatkezelő esetenként külső felek által biztosított tartalmakra mutató hivatkozásokat tesz elérhetővé, melyekre ez az adatvédelmi szabályzat nem vonatkozik. Az ilyen hivatkozások használatakor a felhasználó elhagyja az adatkezelő szolgáltatási tartományát. A webhelyen olyan partnerek hivatkozásai is szerepelhetnek, melyek az adatkezelő logóit közös márkanév-használati megállapodás keretében használják. Azok a webhelyek, melyekre a felhasználó Ön a hivatkozások segítségével eljuthat, saját adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek, és bár az adatkezelő célja a honlap integritásának megőrzése, nem felelős és nem vonható felelősségre ilyen oldalak tartalma és tevékenységei tekintetében. Ezért a felhasználó az ilyen webhelyeket kizárólag saját felelősségére látogatja meg. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezek a külső webhelyek saját cookie-kat küldhetnek, adatokat gyűjthetnek, illetve személyes információkat kérhetnek.
A cookie olyan kisméretű adatállomány, melyet a meglátogatott honlap a felhasználó számítógépén helyez el azonosítási célból. A cookie-k segítségével nyomon követhető a honlapon végzett tevékenységeit, megismerhető a felhasználó érdeklődési köre és javítható a felhasználói élményt. A cookie-k ezenkívül felhasználónevek és jelszavak tárolására is alkalmasak.
Ha nem kíván cookie-kat használni, a böngészőben letilthatja őket. A rendszert beállíthatja úgy is, hogy figyelmeztetést jelenítsen meg a cookie-k használatára tett kísérletek során. Mindkét esetben a böngészőprogram (például az Internet Explorer) beállításait kell módosítania. A cookie-k kezeléséhez kiegészítő szoftvereket is használhat. Fontos tudnia azonban, hogy amennyiben letiltja a cookie-k használatát, azzal korlátozza a meglátogatott webhelyek funkcióit, és elképzelhető, hogy egyes szolgáltatásaik ily módon nem lesznek elérhetők.

10./ Leiratkozás, és személyes adatok törlése vagy módosítása
Regisztrációját bármikor törölheti, és bármikor leiratkozhat az adatkezelőtől kapott e-mailekről vagy SMS-ekről. Ezenfelül bármikor dönthet úgy, hogy személyes adatait törli az adatbázisunkból.

Ha le szeretne mondani egy szolgáltatást, illetve törölni kívánja személyes adatait, kattintson bármelyik hírlevél alján található leiratkozás linkre, vagy írjon egy emailt az info@windsurfing.hu email címre. Amennyiben módosítani kívánja személyes adatait, látogasson el a regisztrációs oldalra. Arra kérjük, hogy amennyiben személyes adataiban változás következik be, regisztrációját ennek megfelelően módosítsa.

11./A szabályzat változásai

Időről időre szükség lehet a szabályzat módosítására, hogy az adatkezelő megfeleljen az új előírásoknak, és lépést tartson az internet technológiai fejlődésével. A fentiek miatt az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az ilyen változtatásokat saját belátása szerint elvégezze, és egyben arra kéri Önt, hogy rendszeresen ellenőrizze a szabályzat tartalmát, hogy mindig tisztában legyen a honlap használatának aktuális feltételeivel.

12./ Beleegyezés az adatok kezelésére, tiltakozás ez ellen
Az adatkezelő Webslider Kft honlapjainak használatával Ön elfogadja jelen Adatvédelmi szabályzat, valamint a Felhasználási feltételek tartalmát. Ha nem ért egyet Adatvédelmi szabályzatunk vagy Felhasználási feltételeink tartalmával, kérjük, ne adja meg személyes adatait, és hagyja el a honlapot.
13./ Korlátozások
Az Adatvédelmi szabályzat nem vonatkozik az internetre jellemző és így az adatkezelő által nem befolyásolható eseményekre, és semmilyen formában nem alkalmazható a hatályos törvények vagy kormányzati rendelkezések ellenében. Ez az online adatvédelmi szabályzat kizárólag a honlapunkon keresztül online összegyűjtött adatokra vonatkozik, az interneten kívül gyűjtött (offline) adatokra nem.