Jegyzőkönyv a MSZSZ január 14.-i üléséről


2005.01.29

J e g y z ő k ö n y v

amely készült a Magyar Szörf Szövetség 2005. január 14-én 18.00 órakor tartott közgyűlésén a Free Time 2000 KFT hivatalos helyiségében, (II. ker., Budapest, Árpád fejedelem u.2-4.).
Jelen vannak: 13 jogi személyiségű tag képviseletében 13 fő, a mellékelt jelenléti ív szerint (1.sz. melléklet)

Napirendi pontok:
1. A Magyar Szörf Szövetség elnökségének, bizottságainak, tisztségviselőinek megválasztása a következő olimpiai ciklusra

Körtvélyesi Miklós megnyitja a közgyűlést 18 óra 35 perckor, megállapítja, hogy a szövetség 16 jogi tagjából 13 érvényes megbízólevéllel megjelent, és ezért a közgyűlés határozatképes. Javaslatot tesz a szavazatszedő és -számláló bizottság tagjaira, a jegyzőkönyvvezetőre és annak hitelesítőjére.

A közgyűlés egyhangúan hozott szavazattal az alábbi tisztségviselőket választja meg:

Szavazatszedő és -számláló: Detre Diána, Győrbiró Lívia, Vértesy Mónika, György Ádám
Jegyzőkönyvvezető: Szabadkai Mónika
Jegyzőkönyv hitelesítő: Farkas Kis Ágnes

Lazsádi László a jelölő bizottság elnöke ismerteti a jelöltek listáját az elnökségi, a fegyelmi és etikai, valamint a felügyelő bizottsági tagságra. Javaslatot tesz arra, hogy a közgyűlés társelnököket is választhasson, amihez szükséges a Magyar Szörf Szövetség 2004. március 26-án megalkotott alapszabályának módosítása. Szavazásra teszi fel, hogy a 19§ bővüljön a 3.5 fejezettel, amely rögzíti a társelnökök választhatóságát.
Körtvélyesi Miklós levezető elnök a alapszabály módosítást a következő kiegészítéssel szavazásra bocsátja:

19§ 3.5 A Magyar Szörf Szövetség társelnököket is választhat olyan személyek köréből, akik tetteikkel elősegítették, és elősegíthetik a szövetség sikeres működését. Társelnök maximum 2 személy lehet egyidőben. A társelnök jogosult részt venni az elnökségi üléseken, ahol nem szavazati, hanem véleményezési joggal rendelkezik. A társelnök megválasztása és tisztségéből való visszahívása a közgyűlés jogkörébe tartozik.

A fenti alapszabály módosítást nyílt szavazással a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A következő olimpiai ciklusra (4 év) szóló jelölések a következők:

A 7 tagú elnökségbe:
Tusa Péter
Utassy Loránd
Dr. Molnár Ákos
György László
Pszotka Ede
Hagemann László
Lazsádi László
Körtvélyesi Miklós
Koszti György
Dr. Nagy Gyula
Csík Bertalan
Ambrus Gábor

A 3 tagú felügyelő bizottságba:
Nagy Gyula
Lazsádi László – elnöki jelölés
Detre Szabolcs – elnöki jelölés
Urbán Erzsébet
Boér Ágnes

A 3 tagú fegyelmi és etikai bizottságba:
Mihály László – elnöki jelölés
Kováts György
Keébe György

Elnöknek:
György László

Alelnöknek:
Dr. Molnár Ákos
Utassy Loránd

Főtitkárnak:
Körtvélyesi Miklós
Utassy Loránd

Társelnöknek:
Tusa Péter
Lepp Gyula

A fenti jelöltekre írásban, titkos szavazással szavaztak a küldöttek.
A szavazatszedő és –számláló bizottság a szavazás után a következő eredményeket ismertette:

Titkos szavazás alapján alapján az alábbi elnökséget választotta a közgyûlés:
György László
Dr. Nagy Gyula
Utassy Loránd
Dr. Molnár Ákos
Koszti György
Körtvélyesi Miklós
Hagemann László

A titkos szavazás szerint a felügyelõ bizottság tagjai: Detre Szabolcs elnök, Boér Ágnes, Urbán Erzsébet

Titkos szavazással a következő eredmény született a fegyelmi és etikai bizottságra:
Mihály László – elnök
Kováts György
Keébe György

Titkos szavazás szerint a Magyar Szörf Szövetség elnöke:
György László

A Magyar Szörf Szövetség alelnöke dr. Molnár Ákos.

Titkos szavazás szerint a Magyar Szörf Szövetség főtitkára Körtvélyesi Miklós

A Magyar Szörf szövetség társelnökei: Tusa Péter és Lepp Gyula

Több napirendi pont nem lévén, a levezető elnök a közgyűlést bezárja.
Jegyzőkönyv lezárva 20 óra 20 perckor.

Készült 5 eredeti példányban.

K.m.f.

Szabadkai Mónika
jegyzőkönyvvezető

Farkas Kis Ágnes
jegyzőkönyv hitelesítő


ReSailCle

Cimkék

Hozzászólások

Hozzászólok - +

Nem vagy bejelentkezve, ezért hozzászólásod csak moderálás után fog megjelenni.
32502
Írd ide az ellenörző számot:

Kiemelt ajánlataink

NeilPryde Nexus

69 000 Ft

84 000 Ft

NeilPryde Nexus
F2 Shift

89 000 Ft

149 000 Ft

F2 Shift
Mystic Star 5/3 backzip

69 000 Ft

86 490 Ft

Mystic Star 5/3 backzip
Tiki Impulse

155 000 - 158 000 Ft

Tiki Impulse
Neilpryde Nexus lady

69 000 Ft

84 000 Ft

Neilpryde Nexus lady
Ascan Jibe

12 900 Ft

Ascan Jibe
Tiki Trainer rig

145 000 - 159 000 Ft

155 000 - 169 900 Ft

Tiki Trainer rig
Prolimit Slider

23 000 Ft

29 000 Ft

Prolimit Slider
Severne Convert 2021

164 000 - 185 000 Ft

196 000 - 221 000 Ft

Severne Convert 2021
Gaastra Hybrid 2021

148 000 - 199 000 Ft

214 000 - 259 000 Ft

Gaastra Hybrid 2021