HT Windependent Days 2007


2007.05.02

A Windsurfing.hu a Heavy Tools támogatásával 2007.-ben újra megrendezi a Windependent Days versenysorozatot. A tavalyi évad alatt gyûjtött tapasztalatok alapján valamelyest módosítottuk, illetve kiegészítettük a versenykiírást. A verseny továbbra is a kamerákon, az internetes bírákon és a széltõl függõ, független versenynaptáron alapszik, és 2007-ben is igyekeztünk megõrizni kötetlen, valamint ingyenes jellegét. A verseny mindenki számára nyitott, nem kell sehol sem tagnak lenni, ha egy manõvert már biztosan tudsz, legyen az duckjibe, helitack, vagy éppen egykezes switch haha, nem kell szégyenkezned.

A verseny rövid leírása:

A versenysorozat nem csak a hangzatosság miatt kapta a windependent days nevet. A versenyek dátuma nincs meghatározva elõre, az szigorúan csak a széltõl függ. Ha az idõjárás elõrejelzés szeles idõt ígér, a szervezõk felkeresik a windsurfing.hu –n ingyenesen regisztrált versenyzõket és közlik velük a futamok idõpontját és helyszínét, ami részben szintén a szél függvényében kerül kiválasztásra.

Loop Lellén - Rádóczy Barna

A versenyen bárki részt vehet, az egyetlen feltétel csupán a windsurfing.hu weboldalon történõ jelentkezés.

A helyszínen történõ gyors regisztráció és skippers meeting után, (melyen meghatározásra kerülnek a videók felvételének idõpontjai) minden versenyzõ kap 2x7 percet, mialatt a parton az operatõr felvételt készít róla. Az így elkészült 14 perces felvételbõl egy perces összeállítások készülnek, melyekre a versenyzõ által kiválasztott manõverek kerülnek fel. Speciális effekteket a lassítás kivételével nem lehet alkalmazni, a manõvereket végig láthatóvá kell tenni, a videó letöltõjének – azaz a bírának – látnia kell, hogy az adott manõver sikeres volt-e vagy sem.

A futamok végeredménye, a pontozás nem a helyszínen, hanem a verseny után, egy elõre meghatározott határidõig az interneten történik. A versenyen való részvételhez hasonlóan a pontozás is mindenki számára nyitott. A versenyzõk produkciójáról készült rövid felvételek letölthetõk a www.windsurfing.hu honlapról és azok alapján mindenki leadhatja szavazatát, illetve felállíthatja a szerinte jogos sorrendet a versenyzõk között. A bírák tehát mi vagyunk, a verseny végeredménye nem 4-5 fõ véleménye, hanem internetezõk ezreinek a szavazata alapján dõl el.

A verseny tehát mindenki számára nyitott, bárki lehet versenyzõ, bárki lehet versenybíró, ráadásul végre erõs szélben indulhat a verseny!

Az egyes versenyek és az egész versenysorozat gyõztesei a Heavy Tools jóvoltábol értékes nyereményeket kapnak. (Összdíjazás: 280 000 Ft

)

Ami új 2007.-ben!!!

  • A part elõtt az éppen versenyben lévõ szörfös vagy kiteos részére egy nagyobb pályát fogunk kijelölni, annak érdekében, hogy a felvételeken jól látsszon, a manõvereket ezen a területen ajánlatos végrehajtani.

  • Amennyiben a szél pöffös és ezért két különbözõ idõpontban versenyzõ szörfös/kiteos nem ugyanolyan eséllyel indulna, egy új, expression-session szerû rendszer kerül alkalmazásra. Ebben az esetben nem határozzuk meg elõre, hogy mikor, kirõl készüljön a felvétel. A versenyterület méretét csökkentjük, a kamera csak minimális mértékben fog mozogni, az adott területrõl fog felvételt készíteni. A szörfösök sorban, egymás után, mindkét irányból besiklanak a kamera elé, és ott mutatják be a manõvereiket. Ebben az esetben az idõ nincs összesen 14 percre korlátozva, a verseny egész ideje alatt lehet a manõverekkel próbálkozni.

  • A partról színes zászlók, illetve hangosbemondó segítségével értesítjük versenyzõket, hogy éppen kin van a sor és ki következik.

Regisztrációhoz kattints ide!!

Windependent Days Versenykiírás

1. Szabályok

A versenyek kiteszörf és windszörf kategóriákban kerülnek megrendezésre.

A versenyzés feltétele a Windsurfing.hu weboldalon történõ regisztráció. A regisztrációnak október 31.-a határideje, illetve - értelemszerûen - a 4. verseny megrendezése után további rendezvények híján már nem lehet jelentkezni. Az elsõ verseny 2006. május 10.-e után kerül megrendezésre. A versenyekre való jelentkezésnek nem feltétele, hogy a regisztráció május 10.-ig megtörténjen, de elõfordulhat, hogy a késõn regisztráló lemarad egy vagy több versenyrõl.

Regisztrációhoz kattints ide!!

A futamok helyszínérõl és idõpontjáról a versenyrendezõség külön emailen és interneten értesíti az indulókat.

Amennyiben október 31.-ig nem kerül megrendezésre a tervezett négy verseny, a végeredmény az addig megtartott versenyek alapján dõl el.

A helyszínen történõ regisztrációt követõen a skippers meetingen meghatározásra kerül, hogy az indulók milyen sorrendben következnek egymás után. Minden versenyzõ kap 2x7 percet, mialatt az operatõr felvételt készít róla. Az operatõr egyszerre csak egy indulóról készít felvételt. A két hét perces szakasz között a felszerelés cserélhetõ.

Az így elkészült 14 perces felvételbõl egy perces összeállítások készülnek, melyekre a versenyzõ által kiválasztott manõverek kerülnek fel.

A felvételen speciális effekteket a lassítás kivételével nem lehet alkalmazni, a manõvereket végig láthatóvá kell tenni, a videó letöltõjének – azaz a bírának – látnia kell, hogy az adott manõver sikeres volt-e vagy sem.

Amennyiben a szél ereje nem éri el tartósan a 13 csomót (illetve 5 percnél hosszabb ideig 13 csomó alá esik), a versenyrendezõség expression session rendszerben rendezi meg a versenyt:

Ebben az esetben nem kerül elõre meghatározásra, hogy mikor, melyik versenyzõrõl készül a felvétel. A szörfösök sorban, egymás után, mindkét irányból besiklanak a kamera elé, és ott mutatják be a manõvereiket. Ebben az esetben az idõ nincs összesen 14 percre korlátozva, a verseny egész ideje alatt lehet a manõverekkel próbálkozni.

2. Versenyzési és érvényességi feltételek

A Windependent Days versenyein való részvétel feltétele, hogy a versenyzõ
a. ismerje és fogadja el a versenyre vonatkozó rendelkezéseket és szabályokat
b. regisztrálja magát a www.windsurfing.hu weboldalon
c. rendelkezzen érvényes sportorvosi igazolással

A Windependent days versenyei nyíltak, külföldiek a magyar versenyzõkkel azonos feltételekkel versenyezhetnek:

3. Pontozás, Értékelés

A versenyeken indulókról készült 14 perces felvételekbõl egy perces videó-összeállítások készülnek, melyek a Windsurfing.hu weboldalon közzétételre kerülnek. Az internetezõk Név, Cím, E-mail cím, Telefonszám megadása után 1-9-es skálán pontozhatják a versenyzõk futamait.

Az 1-9-ig kapott pontok átlaga alapján határozzuk meg a végeredményt. A legtöbb pontot kapott versenyzõ szerzi meg az elsõ helyet.

Az internetes szavazás a közzétételt követõ 20. naptári napig érvényes. Az adatok feldolgozása után, a 21. napon az egyes futamok végeredménye kihirdetésre kerül.

Döntetlen verseny esetén a szavazás idõtartamát további két nappal meghosszabbítjuk. Amennyiben az eredmény a 22. nap után is döntetlen, a végeredmény is döntetlen marad.

A Windependent Days versenysorozat négy futamból áll. Az összesített végeredmény számításakor minden versenyzõ annyi pontot kap, ahányadik helyezést sikerült elérnie.
Döntetlen végeredmény esetén az internetes szavazás alatt a négy futam után elért összes kapott átlagpontszám összege a döntõ. Amennyiben ez is megegyezik, abban esetben a nem az átlag, hanem az összes kapott pontszámot számítjuk.

4. Versenyterület

A versenyterület helyét a versenyutasításban, vagy a kormányosi megbeszélés során közli a versenyrendezõség.

5. Felelõsség

A versenyeken és a versenyekkel kapcsolatos eseményeken való részvétel a versenyzõ saját felelõsségére történik. A Windsurfing.hu, a Heavy Tools, a versenyek rendezõbizottságai és annak tagjai, képviselõi mentesek minden kár, veszteség, sérülés esetén a felelõsség alól, bármilyen körülmények között, bármi történik a parton vagy vízen, személlyel vagy felszereléssel. Minden esetleges személyi és tárgyi káresemény esetén a felelõsség megállapítása a versenybíróság feladata és joga. Az ezt követõ kárrendezésre a PTK-ban foglaltak az érvényesek.

7. Program

Minden egyes futamon a verseny napját megelõzõ egyeztetés szerint.

8. Versenyutasítás

A versenyutasítást nevezéskor kapják meg a versenyzõk, amennyiben a versenyigazgató nem helyettesíti a kormányosi értekezlet közléseivel.

9. Doppingellenõrzés

A versenyzõknek be kell tartaniuk az ISAF elõírásait a tiltott módszerek és szerek alkalmazását illetõen. A versenyzõk doppingellenõrzésére a versenyek folyamán bármikor sor kerülhet. A kiválasztási procedúra történhet az”RRS” L függelékének 3.1 pontja szerint, de elõre kiválasztott versenyzõk is ellenõrizhetõk.

10. Díjazás

A bajnokságon mind a kiteszörf, mind a windszörf kategóriában

1. a legtöbb szavazatott kapott induló 80.000 Ft értékû Heavy Tools ruházatot kap.

2. hely - 40 000 Ft értékû Heavy Tools ruházat
3. hely - 20 000 Ft értékû Heavy Tools ruházat

11. Branding

A versenyrendezõség elõírhatja a versenyzõnek, hogy a verseny idejére a verseny szponzorának márkajelét elhelyezze vitorláján, illetve a verseny alatt a márkajellel ellátott felsõruházatot viselje.

12. Média

A versenyekre való nevezéssel a versenyzõ automatikusan megadja a jogot az szervezõknek, hogy saját belátása szerint készítsen, használjon és bármikor bemutasson bármilyen, a versenykiírás szerinti bajnoki versenyen felvett filmet, vagy fényképet bármely médiumban. A versenyzõ a nevezés aláírásával tudomásul veszi, hogy az ezekben való szereplésért ellenszolgáltatás nem jár.

13. Büntetések

Azt a versenyzõt, aki a versenyrendezõség utasítása ellenére egyáltalán nem, vagy nem megfelelõen helyezi el a vitorláján a verseny szponzorának márkajelét, vagy nem viseli az elõirt felsõruházatot, a versenyrendezõség minden érintett futamból, figyelmeztetés nélkül kizárhatja. Ezen futamok értékelésénél a DSQ alkalmazandó.
Azt a versenyzõt, aki akár vízen, akár parton szemetel, a versenyrendezõség kizárhatja.

14. Információ

Windsurfing.hu Szerkesztõség

www.windsurfing.hu
e-mail: matto@windsurfing.hu
tel: 06 20 496 4656 , Takács Máté
07 30 743 4246, Tuboly Ádám Heavy Tools

Jelentkezés a http://www.windsurfing.hu/windependentreg.asp weboldalon, illetve a fenti címeken.

Fórum, kérdések, válaszok tippek: Windependent Fórum


Cimkék

Windependent    

Hozzászólások

Hozzászólok - +

Nem vagy bejelentkezve, ezért hozzászólásod csak moderálás után fog megjelenni.
65244
Írd ide az ellenörző számot:

Kiemelt ajánlataink

NeilPryde Nexus

69 000 Ft

84 000 Ft

NeilPryde Nexus
Pat Love bukósisak

16 990 Ft

27 000 Ft

Pat Love bukósisak
Mystic Star 5/3 backzip

69 000 Ft

113 000 Ft

Mystic Star 5/3 backzip
Starboard Futura 2023

729 000 Ft

1 059 600 Ft

Starboard Futura 2023
Starboard Carve 2023

565 000 - 679 000 Ft

787 600 - 995 600 Ft

Starboard Carve 2023
JP SuperLight

144 000 - 154 000 Ft

239 000 - 245 000 Ft

JP SuperLight
Neilpryde Nexus lady

69 000 Ft

84 000 Ft

Neilpryde Nexus lady
Ascan Jibe

16 900 Ft

Ascan Jibe
Tiki Trainer rig

145 000 - 159 000 Ft

155 000 - 169 900 Ft

Tiki Trainer rig
Pat love impact vest

32 000 Ft

52 000 Ft

Pat love impact vest
Starboard Carve 2023

565 000 - 679 000 Ft

787 600 - 995 600 Ft

Starboard Carve 2023
Gaastra Hybrid 2021

148 000 - 199 000 Ft

214 000 - 259 000 Ft

Gaastra Hybrid 2021